Címlap »

 
 

Kísérőink

 
gögös Gőgös Norbert, geográfus, utazásszervező, a Magyar Földrajzi Társaság Expedíciós Szakosztályának titkára.
Az ELTE TFK-n szerzett diplomájának szakpárja: történelem.
Publikációs témakörei többek között – az Északi-sarkkör és környezetének természeti földrajza, élővilága; a törökségi népek és sztyeppei íjfeszítő birodalmak múltja; a nomád kultúrák néprajza; a magyar földrajzi felfedezések és kutatóutak kultúrtörténete.Hobbija a munkája és a természetjárás – a Görgényi-havasoktól – Alaszkáig és az Altájig.Kedvenc tájai: Az Északi-sarkkör és ami attól északra van.Kedvenc városai: A Selyemút nagyvárosai Isztambultól – Buharán és Szamarkandon át – Kasgárig.

Kedvenc szállodája: a mongol és kirgiz sztyeppék jurtái.

Kedvenc itala: A jó szívvel adott székely üdvözlőpálinka.

Három kislány boldog édesapja.

karancsi Karancsi Zoltán – 1987-ben szerzett általános iskolai földrajz-rajz szakos diplomát. Néhány éves általános iskolai tanítás után elvégezte az egyetem (JATE) földrajz szakát is. 1989- től a JGYTF Földrajz Tanszékének oktatója, 2005-től annak jogutódja, a Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék vezetője. Bár a földrajz mellett kötelezte el magát, kapcsolata a művészetekkel sohasem szakadt meg, e tevékenységek megmaradtak hobbiként. A természet, a környezet szépsége, annak megóvása késztette arra, hogy a JATE környezetvédő szakát is elvégezze. Kutatási tevékenysége az ember és természeti környezete kapcsolatára irányult, ebből készítette doktori disszertációját is. Az egyre sokasodó főiskolai, egyetemi feladatok miatt a fotózás lett az a művészi kifejezési forma, amely lehetőséget teremt sajátos képi látásmódjának bemutatására. Számos fotókiállításán utazásainak különleges helyszíneit mutatta be. Fotóit előadásai színesítésére, publikációinak illusztrálására is felhasználja. Újabban a táj- és környezetesztétikai kutatásai is módot adnak számára a földrajz és a művészetek határterületeinek alaposabb feltárására. Rendszeresen szervez tanulmányutakat Magyarországon és külföldön egyaránt, ahol elengedhetetlen társa a fényképezőgép. Kedvenc tájai a változatos színekkel és formákkal rendelkező sivatagok – azon belül is a Szahara – valamint az esőerdők, a zord hegyek (Alpok, Kárpátok), vulkánok világa.
takacs Tanács Gábor – történelem-földrajz szakos tanárként mindig is érdekelt világunk, mely körbevesz minket. Érdekelt természeti környezetünk, a természeti környezet által determinált emberi kultúrák, helyi viszonyok, szokások, törekvések, erőterek sokasága. Mindig szerettem az apró részletekből “összerakosgatni” a teljes képet, minnél több impulzusból merítve felépíteni magamban és megérteni azt az adott világot, melybe éppen belecsöppentem. Mindig törekedtem a mélyebb összefüggések megkeresésére, meglátására. Az elmúlt negyed évszázadban módom nyílt megismerni a világ számos táját, és gyakorlati tapasztalatokat szerezni elsősorban az öreg kontinensen, Európában. Idegenvezetői munkám során ezen szemléletemet, ezirányú tapasztalataimat, illetve a had-és technikatörténet, valamint az építészet területén szerzett, az átlagosnál szélesebb körű tudásomat igyekszem átadni vendégeinknek, mindezekkel megszínezve az adott terület/ország bemutatását.
Kiss-Csapo Gergö  Kiss-Csapó Gergő gyermekkorát Csehszlovákiában töltötte, szüleivel állandóan az Óriáshegységet és a Tátra csúcsait járta.
Kicsit később felfedezte, hogy nem kell feltétlenül a szülői támogatás, hogy kalandozzon a világban. Így egyetemi tanulóévei alatt bejárta Kína egyes részeit, a Közel-Keletet és Indiát is – „anno nem túl sok pénzből…”, ahogy fogalmaz szerényen.
1998-ban jutott ki először Ladakhba és azóta ha teheti, majdnem minden évben visszajár kedvenc vidékére.
Szabadidejében bringázik, túrázik és fotózgat.
Főállásban egy budapesti középiskolában tanít földrajzot, történelmet valamint ember- és társadalomismeret tantárgyakat. Ladakhról írt doktori munkáját 2010 májusában védte meg.
Saját weboldalán GERGOE.HU megtekinthető megannyi fotó, amit az elmúlt étized útjai során készített a Himalájában, Kasmírban és Ladakhban.